Privacy Disclaimer voor Verhalentheomeijer.nl.

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Verhalentheomeijer.nl en heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en beheren van persoonsgegevens van de bestelpagina, de reviewpagina en de contactpagina.

Verzamelde Gegevens

Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt bij het plaatsen van een bestelling op de website of bij het invullen van het contactformulier. Dit gaat onder andere om de naam, adres, postcode, e-mailadres en telefoonnummer.

Gebruik van Gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het leveren van producten of diensten. Ik deel deze gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn diensten (bijvoorbeeld bezorging) of als dit wettelijk is vereist. Indien dit het geval is zal ik de eigenaar van de gegevens hiervan op de hoogte stellen.

Beveiliging van Gegevens

Ik neem redelijke maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Ik streef ernaar om de beveiligingsmaatregelen regelmatig te evalueren en bij te werken.

Toegang en Controle van Gegevens

Gebruikers hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonsgegevens en kunnen verzoeken om correcties of verwijdering van (onjuiste) informatie. Neem contact met mij op via theo@verhalentheomeijer.nl voor dergelijke verzoeken.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken weer te geven. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig terug te keren naar deze pagina voor de meest recente informatie.

Door gebruik te maken van onze bestelpagina, de reviewpagina en de contactpagina stemt de gebruiker in met de voorwaarden uiteengezet in dit privacybeleid.

Voor vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid, neem contact met mij op via theo@verhalentheomeijer.nl.

Laatst bijgewerkt: 5-12-2023